Tidigarelagd pensionering

I den här artikeln avses tidigarelagd pensionering, då en person av arbetsgivaren erbjudits pension från 55 års ålder jämfört mot normal pensionsålder, alternativt att individer, av olika anledningar, själva väljer att pensionera sig tidigt.

 

Hälsoeffekter vid tidigarelagd pensionering
I motsats till vad man kanske tror är hälsoeffekten av tidigarelagd pension störst hos personer som har haft låga inkomster som anställd och hos de som inte har någon längre högskoleutbildning. Något som kan förklaras med att de troligtvis arbetat i en sämre arbetsmiljö jämfört med högutbildade och/eller de med höga inkomster.

Enligt studien ”Hälsoeffekter av tidigarelagd pensionering” från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, tycks effekten på konsumtionen av slutenvård vara direkt relaterad till graden av exponering för risker i arbetsmiljön.

Genom att välja att gå i tidig pension kan man reducera risken för att dö i förtid. Dessutom kan man förmodligen se fram emot färre dagar i slutenvård upp till 70-årsåldern.

 

Samhällspåverkan av tidigarelagd pensionering
Förväntade vinster som en generell förhöjd pensionsålder kan förväntas medföra för samhällsekonomin i stort, kan komma att kvitteras mot högre kostnader för hälso- och sjukvård för de individer som har haft låga inkomster och lägre utbildning. Istället för en generell höjning av pensionsåldern, skulle endast de individer som i mindre grad exponeras för risker i arbetsmiljön kunna erbjudas en senarelagd pensionering och då på frivillig basis. Möjligheten bör finnas, den bör däremot inte vara tvingande. Emedan åldersdiskriminering förekommer på den svenska arbetsmarknaden, då till och med de så kallade 40+arna har svårt att finna anställning på, torde en generell höjning av pensionsåldern dessutom vara kontraproduktiv. Det enda som händer är att kvoten arbetslösa i åldrarna 55+ ökar, med risk för ett ökat ohälsotal på grund av den stress och stressrelaterade sjukdomar detta medför, något som för med sig kostsamma konsekvenser för hälso- och sjukvården.

 

Tidigarelagd pension kan vara en mycket god idé för den enskilde individen. De flesta torde se fram emot dagar fyllda egenvalda aktiviteter. Frihet att utnyttja sin tid på det sätt man vill. En del väljer fritidsaktiviteter ute i det fria och andra kanske väljer att äntligen ta sig tid att se sin favoritsport på TV, något den intresserade kan göra genom att se på c more sport.

Tidigarelagd pensionering 11

 

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto