Pension

Även om pensionssystemen kan skilja sig mycket åt mellan olika länder brukar de ha det gemensamt att man kan sluta arbeta när man uppnått en viss ålder och istället få sin inkomst via en ålderspension. Hur, när och av vem den betalas ut är vad som kan skilja länder emellan. Läs mer om pensionen i andra länder på wikipedia.

I Sverige består de flestas pension av flera delar. Den del som finansieras av staten kallas den allmänna pensionen. Den består i sin tur av två delar, inkomstpensionen och premiepensionen. Allmän pension får den som deklarerar en inkomst. 18,5 % av det som man skattar på sin inkomst går till att finansiera den allmänna pensionen, både inkomst- och premiepensionen. Premiepensionen förfogar du själv över, och kan placera den i olika fonder för förvaltning på Pensionsmyndighetens hemsida. Du som arbetar som anställd får också så kallad tjänstepension, som betalas in av din arbetsgivare. Slutligen har många ett eget, privat sparande, som är helt upp till dig själv att finansiera och sköta. De som har deklarerat en för låg inkomst och bott i Sverige i minst 40 år har rätt till garantipension, ett skydd för att garantera att alla ska ha något att leva på även efter 65 års ålder. Läs mer om de olika delarna av pensionen på wikipedia.Pension 2

Den allmänna pensionsåldern i Sverige har länge varit 65 år, men pensionssystemet är idag väldigt flexibelt och tillåter att man jobbar både kortare och längre tid än så; du kan börja ta ut din allmänna pension när du är 61, och du kan välja att fortsätta jobba tills du är 67, och till och med längre än så om du kommer överens om det med din arbetsgivare. Självklart finns också olika regler för olika yrkesgrupper och arbetsgivare. Läs mer om när du kan ta ut din pension på pensionsmyndigheten. För dig som vill ha svar på frågor och funderingar som rör just din pension finns hjälp att få hos Solidar pension.

Vi har inte alltid haft ett så heltäckande pensionssystem. När folkpension infördes för första gången 1913, satte man pensionsåldern till 67 år, trots att medellivslängden bara var 60 år. Dessutom var pensionen för låg för att de flesta skulle kunna leva på den. Det skulle dröja ända fram till 1960-talet innan dagens ATP-system var fullt implementerat.

Om du vill veta mer om hur din situation ser ut idag, till exempel hur mycket du skulle få i månaden om du gick i pension nu, kan du alltid besöka Pensionsmyndigheten på pensionsmyndigheten.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto