Flytta utomlands som pensionär

Statistiken talar i det här fallet sitt tydliga språk, allt fler väljer att flytta från Sverige när de blir äldre och går i pension. Utvecklingen på bostadsmarknaden har sett så ut att man idag kan få ett bra boende i många länder om man säljer, även en riktigt liten, svensk bostadsrätt eller ett hus. Har man inte den typen av kapital är det ändå, särskilt i EU-länder, förhållandevis smidigt för en svensk medborgare att hyra en bostad. I denna bloggtext ska vi titta på såväl för- som nack-delar med att emigrera som pensionär.

Fördelar med att leva utomlands som pensionär

Vi hör ibland talas om kommuner som hjälper pensionärer med snöskottning. Det är ganska hårt att leva i Sverige under vintern, inte minst om man uppnått en ålder där det finns stor risk för benbrott varje gång man halkar på en isfläck. Att bo i ett varmare land har en självklar attraktionskraft. I regel kan man ha kvar sin svenska pension, oavsett var man bor och det finns många varma länder där en svensk pension räcker till mer än vad den gör hemma i Sverige. Svenska vänner behöver man inte sakna. Fenomenet med utflyttning är så pass gammalt att det numera finns svenskkolonier i till exempel Thailand och Spanien.

Saker att fundera på innan man flyttar

Även om vi sett en del nedskärningar håller svensk sjukvård fortfarande hög internationell klass. I utlandet kan det vara så att bara dyra privata läkare och kliniker kan erbjuda den standard man vant sig vid som svensk. Sjukvård är alltså ett område där kostnadsläget är negativt jämfört med Sverige. Det är ganska vanligt att förhållandevis friska och unga pensionärer flyttar utomlands för att sedan vända hem igen när krämporna blivit för många. Om man satsar på att köpa en bostad i sitt nya land är det otroligt viktigt att välja en bra mäklare som har förståelse för ens speciella situation. Många har blivit lurade och köpt boenden som inte motsvarat förväntningarna.

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto