Aktiviteter för pensionärer och seniorer

Många pensionärer lider av ensamhet. Och ensamhet är inte bara en deprimerande känsla – undersökningar har visat att det leder till faktisk fysisk och psykisk ohälsa. Det är alltså viktigt för pensionärer och seniorer att hålla sig aktiva och söka interaktion med andra. Och det finns också många aktiviteter tillgängliga för de som vill, och den begränsade ekonomin som många äldre har behöver inte vara ett hinder – de flesta är helt gratis, medan andra tar ut en liten avgift som ofta är rabatterad för medlemmar i en pensionärsorganisation som PRO eller SPF.

För de som föredrar att kombinera social interaktion med lärande anordnar Stiftelsen Äldrecentrum en rad föreläsningar i ABF-huset i Stockholm om bland annat nyheter inom forskningen om Alzhemiers och vad som händer med våra hjärnor när vi åldras. Läs mer om föredragen på spf.se

Många kommuner erbjuder så kallade träffpunkter för pensionärer och seniorer. De anordnar en rad olika aktiviteter, och det finns också möjlighet att gå med i olika klubbar och föreningar. För den som bara vill samtala med någon över en kopp kaffe går det bra. För de mer kulturellt intresserade finns det till exempel i Lunds kommun en kulturgrupp, som bland annat besöker muséer regelbundet. I Lund finns också en jazzklubb, som spelar sex gånger om året och tränar regelbundet. Läs mer om aktiviteterna i Lund på lund.se. Om du är med i en förening eller grupp, och ni vill visa vilken förening ni tillhör, kan ni hos Nicmacollection trycka upp profilprodukter, som till exempel profilkläder med organisationens namn på. På så vis skapas ytterligare gemenskap inom gruppen, och ni marknadsför dessutom er förening, vilket kan bidra till att locka fler seniorer att delta och på så vis komma ur sin ensamhet och aktivera sig.Aktiviteter för pensionärer 1

Träffpunkter finns också i bland annat Uppsala kommun och Härryda kommun. I den sistnämnda tar man fasta på vikten av fysisk aktivitet för äldre, och anordnar regelbundet sittgympa. Alla får delta efter egen förmåga, det är helt gratis och man kan komma på drop-in utan anmälning. Läs mer om sittgympa på harryda.se. Generellt kan man som medlem i någon av grupperna eller träffpunkterna påverka aktiviteterna väldigt mycket själv, genom att föreslå saker man själv är intresserad av.

Många seniorer håller sig också uppdaterade med den senaste tekniken. 76 % av åldersgruppen mellan 61 och 75 år säger sig använda internet minst en gång i veckan. För den som vill hänga med i utvecklingen finns iPad-kurser för äldre, också det i Härryda kommun.

Fråga efter aktiviteter för seniorer i din egen kommun, och lär dig något nytt samtidigt som du lär känna nya människor!

 
 

About the author

More posts by

 
 
 
manifesto